Hlavná stránka - F3
enviroenergo.sk screen picture

enviroenergo.sk

Na našej stránke nájdete všetky dostupné informácie o doméne enviroenergo.sk. Informácie sa snažíme aktualizovať tak často ako je to možné a veríme, že Vám budú užitočné.

Základné informácie

Doména:enviroenergo.sk
Hodnotenie:2.5 z 0-5 (50.24%), dôležitosť: 30
Odhad hodnoty domény:5024
Dĺžka názvu domény:12
Náš prvý záznam o doméne:01.06.2013
Stav domény:DOM_OK
Platnosť od:30.05.2018
Platnosť do:30.05.2019
Majiteľ domény:PROX-0002
Registrátor domény:PROX-0002
DNS1:moon.proxis.sk
DNS2:ex1.proxis.sk
DNS3:mercury.proxis.sk
Nadpis stránkyEnvironmentálna energetická agentúra - EEA Prešov
DNS kontrolovaný:05.03.2019
WHOIS kontrolovaný:08.07.2018

DNS

Server: moon.proxis.sk
Address: 81.162.94.254#53

enviroenergo.sk text = "v=spf1 +a +mx +ip4:81.162.94.2 ~all"
enviroenergo.sk mail exchanger = 0 enviroenergo.sk.
enviroenergo.sk mail exchanger = 100 ex1.proxis.sk.
enviroenergo.sk
origin = mercury.proxis.sk
mail addr = hosting.proxis.sk
serial = 2018022200
refresh = 3600
retry = 7200
expire = 1209600
minimum = 86400
enviroenergo.sk nameserver = moon.proxis.sk.
enviroenergo.sk nameserver = mercury.proxis.sk.
enviroenergo.sk nameserver = ex1.proxis.sk.
Name: enviroenergo.sk
Address: 81.162.94.2

Analýza obsahu stránky

Popis stránky:

Nezisková organizácia EEA Prešov poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR

Hlavný nadpis:

Environmentálna Energetická Agentúra

Hlavný podnadpis:

Služby a činnosti, ktoré EEA realizuje:

Prvý odstavec stránky:

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry pre celé územie SR, v oblasti úspory nákladov, energetike, vedy, techniky a ekonomiky s cieľom rozvíjať aj medzinárodnu spoluprácu v týchto oblastiach. Prostredníctvom projektov vo vedeckých oblastiach, organizovaných konferencií, seminárov, kurzov, školení, diskusií a vedeckých podujatí, výstav, publikačnej a poradenskej činnosti, aktívne prispieva k budovaniu učiacej sa spoločnosti, založenej na vzdelanosti.

Druhý odstavec stránky:

EEA, n. o. poskytovala a poskytuje služby externého manažmentu v rámci projektov z rôznych operačných programov zo štrukturálnych fondov EÚ a národných programov. EEA, n. o. okrem iného podporila aj organizovanie poradenských aktivít pre obce a mestá v oblasti prípravy a vypracovania regionálnych strategických dokumentov – programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, žiadostí o NFP v rámci operačných programov – IROP, PRV, ako aj pre MAS (miestna akčná skupina) – v oblasti prípravy a vypracovania regionálnych stratégií – CLLD.

Tretí odstavec stránky:

V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu obnovy verejného osvetlenia miest a obcí spracovala EEA, n. o. niekoľko svetelno-technických štúdií verejného osvetlenia, ktoré tvorili podklad pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Zároveň poskytovala v rámci predmetnej výzvy služby externého manažmentu – implementácie projektov rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia.

Hlavné kľúčové slová:

Environmentálna energetická agentúra, Prešov, EEA Prešov
  • Environmentálna energetická agentúra
  • Prešov
  • EEA Prešov

WHOIS

x

Vývoj Alexa indexu

alaxa graf

Posledných 5 zobrazených domén: www.enviroenergo.sk, www.misienitra.sk, www.idohutnyproject.sk, www.bodosslovakia.sk, www.biopalivo.sk.

Informácie v českom jazyku o enviroenergo.sk.

Podobné domény: e, en, env, envi, envir, enviro, enviroe, enviroen, enviroene, enviroener, enviroenerg, enviroenergo

© F3.sk Google+ stránka